Kaffeproduksjon verden rundt

Kaffe-planten har sin opprinnelse i Etiopia i Afrika, men det var araberne som først tok i bruk planten til å brygge den kjente drikken. Drikkens popularitet har sørget for at planten har spredd seg raskt, og det produseres i dag kaffe i mange ulike land. På grunn av klimatiske forhold er det konsentrert rundt Ekvator, i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia.

Ulike kaffetyper

Det finnes hovedsakelig to ulike kaffetyper; Arabica og Robusta. Arabica er av de fleste eksperter høyest ansett, mens Robusta er sterkere og mer robust. Det finnes ganske klare mønstre på hvilke land som produserer hvilken type. Vest i Sør-Amerika, i land som Colombia, Venezuela, Peru, Bolivia og Paraguay er det hovedsakelig Arabica som produseres. I Brasil produseres både Robusta og Arabica.

Om man beveger seg østover til Afrika vil man finne mye Robusta-produksjon vest på kontinentet, i land som Nigeria, Elfenbenskysten, Angola, Ghana og Guinea. Øst på kontinentet er det litt mer blandet. Land som Tanzania, Kongo, Uganda og Mosambik produserer begge typene, mens Kenya og Etiopia produserer mest Arabica-kaffe.

I Asia er også bildet ganske blandet. Sri Lanka, Thailand og Vietnam skiller seg ut som typisk Robusta-produsenter, mens de øvrige landene av en viss betydning stort sett produserer litt av hvert.

Store og smcoffee-1569682_960_720å produsenter

I 2013 ble det produsert totalt 8.9 millioner tonn kaffe i verden. Den desidert største produsenten er Brasil, som med sine tre millioner tonn står for omlag en tredjedel av verdens kaffeproduksjon. Listen over de 5 største produsentene så i 2013 slik ut:

  • Brasil: 3,0 millioner tonn
  • Vietnam: 1,5 millioner tonn
  • Indonesia: 0,7 millioner tonn
  • Colombia: 0,7 millioner tonn
  • India: 0,3 millioner tonn

Vurderer man eksport, i stedet for produksjon, vil rangeringen se litt annerledes ut, siden produsentland selvsagt også har et visst innenlands konsum. Brasil troner imidlertid også her på en soleklar førsteplass, med en eksport på cirka 2,7 millioner tonn i året.