Kaffe fra Ethiopia

Legenden om den første kaffedrikkeren

Ifølge legenden skal kaffeplantens virkning ha blitt oppdaget rundt år 900. Da skal gjeteren Kaldi ha betraktet hvordan geiteflokken hans kappet om å spise både kaffebusker og de modne bærene. Dette gjorde flokken vilter og kåt, og gjeteren fikk selv lyst til å prøve bærene. Fra den dagen spredde oppdagelsen hans seg rundt i landet, og spredde seg med muslimene langs det Indiske Hav, etter 600 år hadde planten spredd seg til hele verden.

En viktig plante for Etiopia10641-a-cup-of-coffee-on-a-bean-background-pv

Etiopia har lange tradisjoner for kaffekultivering, og er mest sannsynlig landet der kaffe først ble kultivert. I seg selv står landet i dag kun for 3 % av verdens kaffeproduksjon, men kaffe er en viktig inntektskilde for landet, som legger beslag på 60 % av sin handelsbalanse med kaffeeksport. Hele 15 000 000 mennesker er sysselsatte i produksjonen. Landet er Afrikas største produsent av kaffe, og leverer rundt 260 000 metriske tonn per år.

Etiopierne er samtidig også de største kaffedrikkerne på kontinentet, og de drikker opp halvparten av avlingen på egen hånd. En fjerdedel eksporteres til Europa, mens resten fordeles rundt om i verden, hvor Nord Amerika og Japan tar en stor bit av kaka. Til sammen har landet rundt 4 000 kvadratkilometer med kaffeplantasjer, men nøyaktige tall er vanskelige å slå fast, fordi landet har mange små landeiere som gjerne dyrker til egen bruk. Det finnes mange forskjellige varianter av kaffe i Etiopia, som kan tilby mange forskjellige små klimasoner, hvor plantene har utviklet sine spesielle særegenheter.

Kaffen er en viktig sektor for landet, og utgjør også rundt ti prosent av landets statsbudsjett, sammenliknbart med norsk oljeutvinning i andel og viktighet. Derfor er produksjon og foredling også under relativt streng statlig kontroll, i kombinasjon med bondeorganisasjonenes felleskjøp. Prisene er kontrollerte, og man forsøker å unngå at markedsmakt konsentreres på private hender.